jquery壓縮 新南向政策專網
選單按鈕圖片
::: 首頁 服務資源 產業地圖

新南向國家產業投資資訊     

      電子產業                                             印度資通訊                                  泰國汽車零組件

      印尼食品                                             印尼醫材                                      印尼汽車零組件

      越南紡織                                             越南醫材                                      越南鋼鐵及應用

      緬甸紡織                                             菲律賓醫材                                  馬來西亞汽車零組件

      柬埔寨紡織